ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ vs Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Αποτέλεσμα 3:0 χωρίς αγώνα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ