ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Αποτέλεσμα 3:0 χωρίς αγώνα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ