ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

Στο 37ο λεπτό υπήρξε 12 λεπτά διακοπή λόγω προβλήματος με τον φωτισμό του γηπέδου.

Μετά την επιδιόρθωση του το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά .

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 43 λεπτό λόγω καιρικών συνθηκών

Το παιχνίδι θα συνεχιστή στις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 20:15 από το λεπτό που υπήρξε η διακοπή

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου όπως είχε προγραμματιστεί

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ