Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Δ.Κ. ΛΑΝΙΑΣ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Το παιχνίδι διακόπηκε στο 43 λεπτό λόγω καιρικών συνθηκών

Το παιχνίδι θα συνεχιστή στις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 20:15 από το λεπτό που υπήρξε η διακοπή

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Ε.Ν. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs Ε.ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ