ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs Π.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΝΙΑΣ

ΑΤΕ-ΠΕΚ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ vs Κ. ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

FC INTERNATIONAL LIMASSOL vs ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

FC INTERNATIONAL LIMASSOL vs Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ