ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ vs ΑΕΝ ΣΥΝ. ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ