ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ ΑΠΑΙΣΙΑΣ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ

Σκορ 3:0 Χωρίς αγώνα . Μη κάθοδος της ομάδας των ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ ΕΡΗΜΗΣ για να αγωνιστούν

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ (ΚΟΥΛΑΣ) ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ

Τελικό αποτέλεσμα 3:0 χωρίς αγώνα

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ vs ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ vs ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ